Mentenanta instalatii exhaustare

MENTENANŢA reprezintă un ansamblu de activităţi tehnico-organizatorice, care au ca scop asigurarea obţinerii unor performanţe maxime pentru bunul considerat (utilaj, clădire, instalaţie, etc.).

 

MENTENANŢA PREVENTIVĂ – reprezintă intervenţiile sistematice, care se efectuează la intervale regulate, şi au ca scop asigurarea unei funcţionări corecte a sistemelor mecanice.

MENTENANŢA CORECTIVĂ – reprezintă intervenţiile ca urmare a unor defectări uşoare, accidentale, şi au ca scop restabilirea capacităţii de funcţionare a produsului. 

 

TIPURILE DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ:

  • MENTENANŢA SISTEMATICĂ se realizează prin activităţi de întreţinere, reparaţii curente, revizii şi reparaţii capitale, constituite
    într-un plan tehnic normat de intervenţii, specific fiecărui tip de utilaj în parte.
  • MENTENANŢA CONDIŢIONALĂ se realizează prin intermediul urmăririi parametrilor de uzură ai elementelor cheie ale sistemului,cu ajutorul unor instrumente specifice (analizoare de uzură, de vibraţii, etc.)”, urmând ca intervenţiile de mentenanţă să fie realizate înainte de apariţia defectului.
  • MENTENANŢA PREVIZIONARĂ, care subordonată analizei de evoluţie urmărită de parametrii semnificativi ai degradării bunului, ce permite întârzierea şi planificarea intervenţiilor

 

TIPURILE DE MENTENANŢĂ CORECTIVĂ

  • MENTENANŢA CURATIVĂ reprezintă activităţile care au ca obiectiv repunerea unui sistem tehnic într-o stare specifică de funcţionare,
    care îi permite îndeplinirea funcţiilor sale. Aceste activităţi pot fi reparaţii, modificări sau amenajări care au ca obiect suprimarea defecţiunilor.
  • MENTENANŢA PALIATIVĂ (PALEATIVĂ) reprezinta activităţi destinate a permite unui sistem tehnic, în mod provizoriu, îndeplinirea integrală sau parţială a funcţiilor sale. Se apelează în mod curent la depanare, această mentenanţă paliativă fiind în principal constituită din acţiuni cu caracter provizoriu care trebuiesc urmate de acţiuni curative.